İş Sağlığı Hizmetimiz

Hizmet verdiğimiz alanlar

  • İşyeri Hekimliği Hizmetleri
  • Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri
  • Sağlık Hizmetleri Desteği
  • İşe Giriş Muayenesi
  • Periyodik Muayene ve Tetkik Kontrolleri
  • Temel İlk Yardım ve Sağlık Eğitimleri
  • Çalışma Ortamı Gözetimi
  • Poliklinik Muayeneleri