İş Kazası Riskini 0’a Düşür

İş Kazası Riskini 0’a Düşür

Hizmet verdiğimiz firmaları;

İş Güvenliğinin tamamen görevleri olduğunu düşünmelerine,

İş Kazası tehlikelerini belirleyip ayırt etmelerine,

Bu tehlikeleri kontrol altına almaları gerektiğine,

Ve her konuda öncelikli olarak iş sağlığı ve iş güvenliğini düşünmeyi sürdürmelerine
           ikna ediyoruz.

Ve biz buna kısaca, ‘’DÜŞÜN, BELİRLE, KONTROL ET, SÜRDÜR ve İŞ KAZASI

           RİSKİNİ 0´a DÜŞÜR diyoruz.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.